Welkom bij de nieuwe website van de NVTK

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) is in 2007 opgericht om toezichthouders in de kinderopvang te ondersteunen. De eisen aan bestuurders in de kinderopvang worden alsmaar hoger. Bestuur en bedrijfsvoering moeten integer, transparant en van hoge kwaliteit zijn. Dat vraagt ook om steeds professioneler toezicht. De NVTK wil bijdragen aan die professionalisering door transparant werken binnen de organisatie en een kritische en onafhankelijke houding bij toezichthouders te bevorderen.

De NVTK is er voor u

Bent u lid van een raad van toezicht of bestuur in de kinderopvang? Dan kan het lidmaatschap van de NVTK veel voor u betekenen. U wilt uw functie van toezichthouder optimaal uitvoeren. Daarbij loopt u in de praktijk tegen allerlei dilemma’s aan. De NVTK kent uw dilemma’s en vragen. Wij willen u graag ondersteunen bij het zo goed mogelijk uitvoeren van uw taken in de kinderopvang.

Wat doet de NVTK?

Wij zijn een serviceorganisatie. We ontwikkelen activiteiten en diensten op basis van de wensen en behoeften van onze leden. Zo organiseren we informatieve workshops en regiobijeenkomsten, we stellen adviezen en hulpmiddelen op over actuele thema’s uit bestuur en toezicht in de kinderopvang. Zoals de honorering van toezichthouders of de salariëring van bestuurders. Op deze website treft u informatie aan over al onze activiteiten en diensten. Als lid van de NVTK kunt u ook gebruik maken van het kennisplatform op het besloten deel van deze site en ontvangt u onze nieuwsbrieven.

Lid worden?

Wilt u lid worden van de NVTK? Dat kan via het lidmaatschapformulier. U bent van harte welkom!


Uitgelicht

Taskforce samenwerking onderwijs kinderopvang

Het kabinet richt een taskforce in die de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang makkelijker moet maken. Want nu lopen scholen en opvangorganisaties nog tegen aardig wat knelpunten aan. De taskforce wordt ingezet naar aanleiding van het onderzoek: samenwerking in beeld. Lees meer…

 

Instemming over cao Kinderopvang 2016-2017

Er is overeenstemming over een nieuwe cao Kinderopvang. Looptijd is: 1 januari 2016 t/m 31 december 2017. Werknemers krijgen op drie momenten een loonsverhoging:

  • 01-07-2016: 1 procent salarisverhoging
  • jan-2017: eenmalige bijdrage van € 50 bruto (naar rato omvang dienstverband)
  • 01-04-2017: 1,2 procent salarisverhoging
  • 01-07-2017: 1 procent salarisverhoging

Wat staat er meer in?  Klik hier voor de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2016 – 2017.

Nieuwe governance code gevaar voor onafhankelijkheid?

60% zegt ja. In de eerste nieuwsbrief van Goed Bestuur en Toezicht werd uw mening gevraagd door middel van een poll. Dit zal in elke nieuwsbrief herhaald worden, steeds met andere actuele stellingen die kunnen leiden tot discussie. De vorige vraagstelling was:
De nieuwe corporate governance code stelt voor dat commissarissen aandelen kunnen houden in hun onderneming. Goede betrokkenheid of gevaar voor onafhankelijkheid, wat vindt u?

  • 60%: Gevaar, het kan de onafhankelijke positie van de toezichthouder negatief beïnvloeden.
  • 40%: Goede betrokkenheid, het hebben van een financieel belang in de onderneming verhoogt de betrokkenheid.

Hoe digitaal is uw strategie?

Digitale transitie raakt alle organisaties. Dringen de gevolgen hiervan ook door tot de raad van commissarissen?

ICT en DT (Disruptive Technology) zijn kritische aandachtsterreinen geworden en hebben grote invloed op de (financiële) stabiliteit en de continuïteit van de organisatie. Lees verder…

Afschaffing fictief dienstverband: wat verandert er voor u?

Per 1 mei 2016 wordt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen en toezichthouders in de semipublieke sector afgeschaft. Wat verandert er voor u als u hier gebruik van maakt? Lees het in de nieuwsbrief  van maart.

Regiobijeenkomsten succesvol

De bijeenkomst op 15 maart  2016  in Rotterdam over samenwerking en onderwijs is zeer succesvol verlopen en de bijeenkomst op 22 maart over strategisch partnerschap was zo snel overtekend, dat er op 6 april een tweede bijeenkomst wordt gehouden. Een impressies van de bijeenkomsten vindt u hier.

Nieuwe richtlijn arbeidsvoorwaarden bestuurders kinderopvang

Op de ALV van 19 november 2015 stelde de ledenvergadering van de NVTK de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang vast. Dit is één van de onderwerpen waar de leden veel vragen over stellen. De regeling is opgesteld door een deskundige commissie. De regeling wil toezichthouders een handreiking bieden bij het onderhandelen over het salaris van de bestuurder/directie. Ook is er een model arbeidsovereenkomst voor de bestuurders ontwikkeld. De richtlijn is te bestellen via bureau@nvtk.nl.